Usluge

DOO UNNA razvija koncept “full service” (kompletne) usluge.

Što znači da se brinemo za sve, od razvoja, konstrukcije, proizvodnje i montaže vašeg projekta preko pribavljanja svih potrebnih dozvola do kasnijeg održavanja, servisa i demontaže i reciklaže.

Ovakva vrsta usluge je posebno atraktivna velikim kompanijama koje se mogu osloniti na naš tim, koji garantuje isporuku naših proizvoda na dogovorenu adresu sa profesionalnim transportom, po proračunu i u dogovorenim rokovima.

Usluge

Razvoj proizvoda/projekta


Kako će izgledati Vaše reklame i Vaše prodajno mesto?
Koje su sve neophodne dozvole?
Koji tehnički resursi su na raspolaganju?
Kojim sve tehnikama se mogu praviti svetleće reklame i na koji način se one proizvode? Koji su realni vremenski okviri za realizaciju proizvoda/projekata i koliko će to sve da košta?
Kao što vidite ima mnogo pitanja koja zahtevaju tačne odgovore. Možete se osloniti na naše profesionalno iskustvo i znanje kako bi za Vaše potrebe, u saradnji sa Vama, došli do najboljeg rešenja za Vas = tehnološki sofisticirani i troškovno optimalni proces proizvodnje vaših reklama.

Usluge

Proizvodnja


Proizvodnja je bazirana na kombinaciji raznih zanata pa smo u mogućnosti da Vam ponudimo usluge u oblastima: obrade metala, obrade plastike, punjenja i savijanja neonskih cevi, CNC obrade, firmo-pisačkih radova kao i mnoge druge svari koje nam naše znanje i oprema omogućavaju.

Usluge

Servis i održavanje


Bilo da se radi o brzim popravkama ili o ugovorenom servisu i održavanju, na nas se možete osloniti. Našim klijentima nudimo profesionalno održavanje i servisiranje kao i bezbednosne provere stanja vaših reklama, na taj način omogućavamo da vaše reklame nisu samo atraktivne već i bezbedne.

Usluge

Montaža


Montaža je veoma bitan deo svakog projekta.
Ključnu ulogu u ovome imaju obučeni tehničari (monteri) sa više godišnjim iskustvom u velikim projektima.
Pre same montaže pregledaju se tehničke karakteristike objekata i njegovog okruženja.
Ova preliminarna kontrola štedi vreme i novac.
Naravno, mi se brinemo i za demontažu i uklanjanje starih reklamnih elemenata.